Повідомлення про помилку від користувачів сайту

Досить зручна річ - відправлення користувачами сайту повідомлення про помилку за допомогою стандартного поєднання клавіш Ctrl+Enter. Для роботи приведеного скрипта, необхідно підключити бібліотеку jQuery. Код на JavaScript:

var TYPO_FOUND_CONF =
{
	 // Максимально допустима кількість символів для відправлення
	MAX_SELECTION_LENGTH: 127

	 // Повідомлення у випадку перевищення MAX_SELECTION_LENGTH
	,TOO_LONG_SELECTION_MSG: "Ви вибрали занадто довгий текст!"

	 // Повідомлення, яке видається при відправленні повідомлення
	,THX_MESSAGE: 'Дякуємо за вашу допомогу!'

	 // РНР скрипт на сервері, який буде обробляти повідомлення про помилку
	,AJAX_URL: '/founderror.php'
};
var TypoFound =
{
	init: function()
	{
		var that = this;
		window.document.onkeypress = function(e)
		{
			if (that.checkEvent(e))
			{
				var str = new String( that.getSelection() ).toString();
				if(str.length > 0)
				if (str.length > TYPO_FOUND_CONF.MAX_SELECTION_LENGTH)
				{
					alert(TYPO_FOUND_CONF.TOO_LONG_SELECTION_MSG);
					return;
				}
				else
				{
					$.post(TYPO_FOUND_CONF.AJAX_URL,
					{ // На стороні сервера ловите повідомлення про помилку в $_POST['str']
						str: str
					// а в $_POST['url'] ловите URL звідки прийшло повідомлення
						,url: window.location.href
					});
					alert(TYPO_FOUND_CONF.THX_MESSAGE);
				}
				return false;
			}
		};
	}
	,getSelection: function()
	{
		try
		{
			return window.getSelection ?
			window.getSelection()
			: ( window.document.getSelection ?
			window.document.getSelection()
			: window.document.selection.createRange().text
			);
		} catch(e)
		{
			return null;
		}
	}
	,checkEvent: function(e)
	{
		return window.event ?
		(window.event.keyCode == 10 || (window.event.keyCode == 13 && window.event.ctrlKey))
		: ( e ?
		((e.which == 10 && e.modifiers == 2)
			|| (e.keyCode == 0 && e.charCode == 106 && e.ctrlKey)
			|| (e.keyCode == 13 && e.ctrlKey))
		: false
		);
	}
};
TypoFound.init();
Спрацьовує скрипт, якщо виділити текст помилки і натиснути Ctrl+Enter.
Якщо ви знайшли помилку, прохання - виділіть текст помилки (максимум 127 символів) і натисніть Ctrl+Enter.